De fleste af vore skærver kommer fra Sverige og Norge og fordelene ved skærver er granittens bestandighed og uforgængelighed. Skærver er sprængt ud i stenbrud, så der er skarpe kanter og rette brudflader. Fraktionen er fra 0-50 mm. Størrelsen angives som ”mindste størrelse/største størrelse” målt i millimeter og nedenfor ser du et udvalg af de størrelser vi tilbyder hos Dansk Natursten. 

Beton

Alle vore materialer til beton er CE mærket og overholder kravene i DS/EN 12620 ”Tilslag til beton” og DS 2426 Beton ”Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark".

Se et udpluk af vores referencer her...

Asfalt

Vores produkter bruges til GAB, ABB samt til slidlag og vi fører produkter til alle specialopgaver i forskellige farver.

Stenbrud

Vores stenbrud, der alle ligger i Norge og Sverige, er CE mærket og opfylder kravene til det danske marked. Bruddene producere endvidere granit til asfaltbranchen i hele Europa, hvor de ligeledes opfylder de lokale landekrav.

Se et udpluk af vores referencer her...

Jernbane

Hovedsagligt til nye banestrækninger samt renovering af eksisterende.

Stenbrud

Vores stenbrud ligger på vestkysten af Norge samt i Skotland. De producerer alle til mange europæiske lande og opfylder de skærpede krav som Banedanmark ønsker.

Referencer:

 • Skagensbanen
 • Nordvestbanen
 • Grenåbanen
 • Odderbanen
 • Kystbanen

Se et udpluk af vores referencer her...

Vandbygning

Vandbygningssten anvendes typisk som:

 • Kystsikring
 • Moler og kajanlæg
 • Havnebundsikring
 • Kanalsikring af bund og skråninger
 • Sikring af havkonstruktioner (Vindmøller, off shore anlæg, ect)

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med producenter i Sydnorge, Oslofjorden, Vestsverige og Sydsverige.

Producenterne har alle en lang historik bag sig og har derved opbygget en stor erfaring i at producere disse produkter, som spænder fra 5 kg. og op til 30 tons.

Logistikløsninger til vands

Gennem vores øvrige logistik af ca. 500 skibe som anløber Danmark, er vores forudsætning i top for at kunne finde den helt rigtige løsning for præcis jeres opgave.

Vores samarbejdspartnere har skibe i størrelse fra 1.500 tons og op til 6.000 tons – alle som selvlossende skibe. Endvidere kan vi tilbyde pramløsninger i størrelsen fra ca. 2.000 tons op til 10.000 tons lastet materiale.

Desuden kan vi via vores lagerene i Dansk Natursten A/S, kombinere vandbygningssten og andre stenmaterialer i skibslaster til projekter hvor stenmængderne er under 1.500 tons. Vi har i dag 12 lagre over hele Danmark og kan i mange tilfælde komme helt tæt på brugsstedet uanset mængden.   

Logistikløsninger til lands

Mange af vores leveringer slutter ikke i lossehavnen. Vi kan tilbyde levering med specielbyggede lastbiler, som kan transportere disse store vandbygningssten direkte til entreprenørenes brugssted.

Kvalitet

Materialernes størrelse er typisk leveret iht. EN 13383 standarden. Men vi kan selvfølgelig også levere størrelser som ikke er omhandlet af EN 13383 og som passer til jeres opgave.

Vi har producenter, som har brudsten med densitet på > 2.65 t/m³ og med brudsten > 3,00 t/m³.

Vi kan levere indenfor alle de gængse størrelser af CP materialer (Coarse grading), LMA/B (Light grading) eller HMA/B (Heavy grading).

Alle vores producenter er underlagt kravene i EN 13383 og alle prøvninger fortages i stenbrudende og kvalitetsdokumentation følger hver leverance.

Referencer:

Igennem vores referencer er vi en naturlig samarbejdspartner til levering af vandbygningssten.  

 • Thyborøn
 • Hvide Sande
 • Luksusliner terminalen København
 • Sejerø - Sikring af færgehavnen
 • Handbjerg Marina - Ny lystbåd havn
 • Udbyhøj udbygning af lystbådhavn - Ny lystbåd havn
 • Sjællands Odde – Sikring af færgehavn
 • Lønstrup strand – Bølgebryder
 • Venø ny færge anløb
 • Remmerstrand kystsikring
 • Skagen Havn strand sikring

Se flere referencer i vores galleri her...

Specialprodukter

Anvendelse af kosmetiksten og specielle produkter:

 • Facadebeton
 • Farvet beton
 • Gulvbeton som skal slibes
 • Letbeton med densiteter < 1800 kg/m³
 • Tung beton med densitet op til 3900 kg/m³
 • Vej- og stianlæg i specielle farver.
 • Terrazzo produktion
 • Haveanlæg
 • Indkørsler

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med producenter fra store dele af Europa så som Danmark, Norge, Sverige, Italien, Grækenland, Tyskland, Skotland m.fl.

Udpluk af vores produkter:

Hyperitt, Norit, Diabas, Nero Ebano, Lysit, Snow White, Norsk Calsit, Rød Goteborg, Cloburn, Vånga, Õssjõ, Åros, Stenungsund, Vikans, Hardeberg, Majs, Jura Gelb, Giallo Siena, Rosso Verona, Knust glas, Pimpsten, Lytag, Magnedense.

Kvalitet

Dansk Natursten har et EC – certifikat og er certificeret af Dancert. Vores produkter til beton er i overensstemmelse med kravene i DS/EN 12620 og DS 2426. Produkterne til vej- og stianlæg er godkendt iht.  kravene i EN 13043.

Referencer:

Igennem vores referencer er vi en naturlig samarbejdspartner til levering af alle typer, farver og former af sten til det danske og udenlandske marked.  

 • Isbjerget Aarhus år 2012 - Snow White – slebet frilægning
 • Thyborøn Kirke år 2010  - Snow White – glat    
 • Slotspladsen i Oslo år 2013 - Åros  - belægning
 • Danfoss Rødekro år 2003 - Rosso Verona - frilægning
 • Blåvand West Coast Minigolf år 2010 – Vikans – vandanlæg bygget op med sprængsten
 • Kulturhuset i Møgeltønder år 2011 – div. Italienske marmor skærver – terrazzogulv
 • Bredbånd Nord, Brønderslev år 2007 – Rosso Verona – frilægning
 • Suzuki, Køge år 2013 – Hardeberg Kvarsit - frilægning
 • Mariagerfjord Frikirke år 2009 – Hyperitt - frilægning
 • Randers Idræts College år 2009 – Hyperitt – frilægning
 • Flextex, Hedensted år 2009 – Stenungsund – frilægning
 • Skejby Sygehus år 2010 – Magnedense – tung beton til røntgenrum.
 • Kyllingehus Lars Bo Andersen – LYTAG – let betonelementer med høj styrke
 • Svinestald Erik Bredholdt Hornslet – Pimpsten – let betonelementer med hvide pimpsten

Se et udpluk af vores referencer i vores galleri her...

 

Shipping

Ydermere har vi råderet over skibe med op til 100.000 tons last, der regelmæssigt anløber Århus og København med granit fra Skotland.

Vi kan anløbe alle havne og kan dermed komme tæt på vores kunder.  Vores strategi om at komme så tæt på kunden som muligt, er med til at gøre os til en attraktiv leverandør.  

Vi har altid en masse skibe i søen og med vores  gode kontakt til kunderne, leverandørerne, havnene, rederierne mm. er vi altid klar til at reagerer og agere, hvis der skulle opstå nye muligheder eller pludselige problemer.

Vores stærke sider:

 • Erfaring

 • Stærkt Netværk (kunder, leverandørere, havne, rederier mm.)

 • Branchekendskab

 • Daglig kontakt til kunderne, lagerne, leverandørerne mm

 • Fleksibilitet

 • Mange skibe i søen – kan altid rokere rundt på skibene

 • Interessant for rederier/ skibsmæglere (muligheder for gode fragten/ kontrakter)

 • Alle laster bliver prioriteret