Via egen shippingafdeling sejler vi årligt mellem 1,2 og 1,9 millioner tons granitskærver til Danmark fordelt på ca. 500 skibe.

Størstedelen af lasterne kommer fra Norge og Sverige og bliver sejlet med skibe fra 1.200 til 5.000 tons.

Der bliver brugt både konventionelle og selvlossere.

Shipping

Ydermere har vi råderet over skibe med op til 100.000 tons last, der regelmæssigt anløber Århus og København med granit fra Skotland.

Vi kan anløbe alle havne og kan dermed komme tæt på vores kunder.  Vores strategi om at komme så tæt på kunden som muligt, er med til at gøre os til en attraktiv leverandør.  

Vi har altid en masse skibe i søen og med vores  gode kontakt til kunderne, leverandørerne, havnene, rederierne mm. er vi altid klar til at reagerer og agere, hvis der skulle opstå nye muligheder eller pludselige problemer.

Vores stærke sider:

  • Erfaring

  • Stærkt Netværk (kunder, leverandørere, havne, rederier mm.)

  • Branchekendskab

  • Daglig kontakt til kunderne, lagerne, leverandørerne mm

  • Fleksibilitet

  • Mange skibe i søen – kan altid rokere rundt på skibene

  • Interessant for rederier/ skibsmæglere (muligheder for gode fragten/ kontrakter)

  • Alle laster bliver prioriteret