Kontakt

Kontakt

Jonas Holm

Shipping elev

22 99 95 23

Rikke Thomsen

Bogholderi

87 10 12 64

Sigurd Broundal

Shipping International

40 30 98 18

Gitte Svendsen

Bogholderi

87 10 12 68

Thomas Kørup

Vandbygningssten/Salg

23 26 49 64

Henriette Munk

Beton/OB

52 13 49 54

Camilla Andersen

Salg

20 89 60 60

Kit Jensen

Bogholderi

87 10 12 66

Thomas Madsen

Shipping Danmark

27 21 22 32

Henning Eriksen

Projektleder, Randers

22 85 23 33

Annette Dueholm

Kvalitetsansvarlig

41 18 07 83

Benn Laursen

Salgsdirektør Asfalt/Jernbane

23 36 43 22

Rene Elgaard

Salgsdirektør, Beton/Vandbygning

28 59 83 77

René Gosvig

CEO, Randers

26 23 58 81